Ребенка разлучили с родителями из-за нехватки мест в самолете

Трехлетнюю англичанку Хлою Микок сняли с рейса EasyJet из-за нехватки мест в самолете.

More from my site